Algemene voorwaarden
Chantal Philips – coaching & training

Houtsnijdershorst 604
7328WL Apeldoorn
06-17761623
www.chantalphilips.nl

Chantal Philips – coaching & training staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nr. 60062770.
Hartritme is onderdeel van Chantal Philips – coaching & training.

Algemeen
Chantal Philips – coaching & training …
… is opgericht door Chantal Philips en is gevestigd te Apeldoorn.
… is een praktijk voor bewustwording en persoonlijke ontwikkeling.
… biedt coaching aan vrouwen die zich weer liefdevol willen verbinden met zichzelf.
… heeft Hartritme ontwikkeld.
… geeft training en coaching aan coaches, therapeuten en andere professionals die op een coachende manier met hun klanten werken.

Definities van de woorden ik, jij en diensten
In dit document staan de woorden ‘ik’ en ‘mijn’ voor Chantal Philips, eigenaar van deze praktijk.
De woorden ‘jij’, ‘jouw’ en ‘je’ staan voor wie een dienst af wil nemen bij Chantal Philips – coaching & training.
De cliënt ben jij.
Diensten staat voor de diensten die ik aanbied zoals bijvoorbeeld coaching, workshops, trainingen, lezingen en thema-bijeenkomsten.

Offertes, prijsaanvraag en prijzen
Je kunt ten alle tijden vrijblijvend een kosteloze offerte of prijsaanvraag opvragen voor mijn diensten. Aanvraag verplicht tot niets. Je hoeft geen dienst af te nemen naar aanleiding van een offerte.
Diensten waar ik vaste tarieven voor reken zijn op mijn website te lezen. Hier staan altijd de actuele prijzen op. Wanneer vaste tarieven wijzigen zal ik dit in ieder geval een maand van tevoren aangeven.

Het afnemen van een dienst
Wanneer je akkoord gaat met mijn algemene voorwaarden en de afgesproken prijs, kan onze samenwerking of mijn dienst aan jou beginnen.
Indien gewenst kunnen we voor je aanmelding al even kort kennismaken tijdens een belafspraak.


Specifieke voorwaarden rond trainingen en coaching aan ondernemers

Overeenkomst
Een training of coachtraject bestel je via de website www.coachenmethartritme.nl
Bij je bestelling ga je akkoord met de voorwaarden en de prijs.


Trainingen en coaching

Chantal Philips – coaching & training geeft trainingen aan coaches, therapeuten en andere professionals die op een coachende manier met volwassenen, jongeren of kinderen werken.
Trainingen zijn bij mij in de praktijk of in de natuur van het prachtige ‘Leesten’.
Indien een training op jouw verzoek op locatie wordt gegeven reken ik daarvoor reiskosten.
Chantal Philips – coaching & training geeft ook coaching aan ondernemers.

Chantal Philips – coaching & training heeft geen wachtruimte. Gelieve op het afgesproken tijdstip aan te komen.

Betaling
De betaling van mijn dienst(en) wordt met de bestelling via de site www.coachenmethartritme.nl gedaan.
Je krijgt van mij een factuur die je voor je eigen administratie kunt gebruiken.
Chantal Philips – coaching & training hanteert het tarief van 21% BTW.

Als je niet via de site kunt bestellen, omdat je bijvoorbeeld in Belgïe woont kun je je aanmelden via info@schoolvoorzelfontwikkeling.nl. Dan ontvang je van mij een factuur. Deze dient binnen 8 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te zijn gemaakt naar de rekening van Chantal Philips – coaching & training.
Komt de betaling niet op tijd binnen, dan bericht ik je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling er dan nog niet, dan geef ik je een derde herinnering en aangepaste, verhoogde factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het over aan een incassobureau.
Je bent dan het gehele vastgestelde bedrag verschuldigd, inclusief alle bijkomende kosten.

Indien er problemen zijn t.a.v. de betaling overleg dit dan van te voren met mij, zodat we hierover afspraken kunnen maken.

Annuleren training
Als je je voor een training hebt opgegeven ga ik ervan uit dat je komt. Dat plekje is voor jou gereserveerd.
Als je onverhoopt toch niet aanwezig kunt zijn, kan je inschrijving tot 6 weken voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.
Tot 3 weken voor aanvang vindt 50% restitutie plaats.
Daarna is geen restitutie mogelijk. Het is wel mogelijk om een ander in jouw plaats te laten komen. Uiteraard laten jullie mij dit van te voren weten. De betaling dienen jullie onderling te regelen.

Verhindering coachafspraak
Kun je een coachafspraak niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak, dan wordt de voor jou gereserveerde tijd gefactureerd.
Als ik aan het coachen ben neem ik de telefoon niet op. Je kunt je bericht dan inspreken op de voicemail of mij een whatsapp sturen. Ik bel je dan terug.
Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

Aansprakelijkheid
Chantal Philips – coaching & training werkt oplossings- en toekomstgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Chantal Philips – coaching & training. Vergoeding aan de cliënt kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van Chantal Philips – coaching & training.

Privé
Wat inhoudelijk tijdens de coaching gedeeld wordt blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim. Het kan zijn dat ik een vraag vanuit de coaching wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor. Ik zal hiervoor ook jouw toestemming vragen.
Zie ik in jouw situatie een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.

Klachten
Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan kun je je richten tot de de beroepsorganisatie waar ik bij ben aangesloten.
Zijn zijn te bereiken per mail: info@kindercoachgilde.nl
Je kunt bij hun terecht om over de klacht te praten. Het kan zijn dat je alleen een ontevredenheid wilt melden of een signaal wilt afgeven. Als je streeft naar een oplossing kunnen zij voor jou bemiddelen of een gesprek tot stand brengen met de betrokkene.