Privacyverklaring Chantal Philips – coaching & training

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Chantal Philips, eigenaresse van Chantal Philips – coaching & training, gevestigd in Apeldoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60062770.

Contactgegevens
Door een formulier in te vullen en te verzenden op mijn website, geef je mij jouw persoonlijke contactgegevens. Ik gebruik deze gegevens enkel om met je in contact te treden en met je te communiceren. Ik gebruik jouw gegevens niet voor andere doeleinden.

Indien je mij op andere wijze uw persoonlijke contactgegevens geeft, per email, telefoon of anderszins, dan geldt voor het gebruik van deze gegevens hetzelfde als hiervoor bepaald.

Overige persoonsgegevens
Als je besluit om je daadwerkelijk aan te melden voor een dienst van Chantal Philips – coaching & training (coaching, workshops, training, mentoring, opleiding of welke dienst dan ook van Chantal Philips – coaching & training) dan vraag ik je om meer gegevens. Dit staat bijvoorbeeld op een inschrijfformulier of we bespreken informatie tijdens een gesprek. Alles wat geschreven en gezegd is blijft bij mij. Ik vraag alleen naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. Zonder jouw toestemming deel ik jouw gegevens niet met andere partijen, tenzij daar een administratieve of wettelijke verplichting voor geldt of er een gerechtelijk bevel voor is.

Beveiliging
Ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig zijn bij Chantal Philips – coaching & training. Ik bewaar op internet niets van jou. Alles wat we wellicht via WhatsApp, Instagram of Facebook (Messenger) bespreken blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten, waar wij akkoord mee zijn gegaan, als gebruikers van deze diensten. De mail zit in mijn beveiligde apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon, tablet en laptop, welke zijn beveiligd met een code of vingerprint.

Mijn site gebruikt alleen functionele cookies. Deze functionele cookies zijn om de artikelen uit de agenda die jij wil bestellen ‘op te slaan’ en te onthouden.
Als je hiervan gebruik maakt ga je met deze cookies akkoord.

Niet digitale gegevens
Ik bewaar niets niet-digitaal.
Indien er formulieren, zoals je intakeformulier, ingevuld zijn zal ik deze inscannen en digitaal bewaren. De papieren versie zal vernietigd worden.
Een enkele keer schrijf ik iets over jou op, wat ik op dat moment belangrijk vind om te onthouden, in functie van onze samenwerking. Dit zal ik na ons contactmoment digitaal verwerken en het geschreven stuk zal dan vernietigd worden.

Termijnen waarop ik gegevens bewaar
Ik zal jouw gegevens niet langer bewaren dan logisch of nodig is, voor het doel van onze samenwerking.
Ik moet mij uiteraard wel houden aan de wettelijke en fiscale verplichtingen, zoals de plicht aan de Belastingdienst van het 7 jaar bewaren van facturen.

Persoonsgegevens die in het kader van de samenwerking met Chantal Philips – coaching & training zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van onze samenwerking bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Jouw rechten
Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag me hierover altijd aanspreken. Mijn contactgegevens staan op mijn site.